הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

"יהדות מרוקו-מסורת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו 21 2018 ' : תמוז-כסלו תשע"ח-תשע"ט, יולי-דצמ 8 גיליון חבריו, החל לחפש את קבר סבו שעות ארוכות ולא מצא. השעה הייתה מאוחרת וחבריו של זאב הפצירו בו שיפסיק לחפש קברים וילך עמם לנוח. זאב לא היה מוכן לעזוב ולהניח למשימה שהטילה עליו אמו עד שהבזיקה במוחו מחשבה. הוא ניגש לציונו של רבי רפאל והחל לבקש מהצדיק שיסייע לו למצוא את קברו של סבו. 7 לפתע קול פנימי הנחה אותו לפנות אחורה לספור שורות של קברים. זאב המרוגש פנה ועשה כך ולמרבה תדהמתו מצא כך את קבר סבו. שוו בנפשיכם את סערת הרגשות של זאב השחקן הידוע. ראו: הרב יוסף בן-נאיים מלכי-רבנן (התשנ"ח) ; ר. בן-שמחון יהדות המגרב (תשנ"ח); ח. דהן הרב רפאל אנקווא (תשל"ח); הרב אורי חנניה אנקווא סאלי וחכמיה (תשס"ד) IMP. L'IDEAL – RUE COLI CASABLANCA – NAROC דף שהודפס ב- וה ָ ו ָ ק ְ נ ְ א חנה א ָ אל ָ ל מסירות הנפש שלה לא ידעה גבול, בכל עת שם שמים שגור בפיה ושלש תפילות ביום התפללה. ביתה בעיר ה היה פתוח לרווחה לעניים, לתלמידי-חכמים ָ ל ְ ס ולשדרי"ם מארץ-ישראל. בין באי ביתה החשובים היו בקבע הרב רפאל אנקווה, בנו הרב מיכאל יששכר, הרב אפרים חסאן ועוד. אחרי פטירתה חברתה הטובה אסתר סיפרה בהתרגשות רבה שניצלה בזכותה. וכך היא מספרת: "בליל שבת ישנתי בביתה של גברת אסתר, והנה אני חולמת שחברתי הרבנית חנה מעירה אותי ואומרת לי: "קומי! נרות השבת נפלו ויש שריפה בביתך, קומי והינצלי". קמתי ואכן מצאתי שהבית החל לבעור, נמלטתי ושכני סייעו בידי לכבות השריפה. ) רבי אורי חנניה אנקווא סאלי וחכמיה (תשס"ד). 1261( : ראו וה – ָ ו ָ ק ְ נ ְ רבי מיכאל יששכר בר ר' רפאל א ההילולא ראש חודש אדר .)1895( הוא בנו יחידו של רבי רפאל שנולד בשנת תרנ"ה מסופר שבני-הקהילה שאלו את רבי רפאל מדוע אין לו בן ממשיך דרכו? נסע רבי רפאל לציונו של הקדוש רבי עמרם בן-דיוואן ונשא בקשה: שזכות הצדיק תעמוד לו. אחרי זמן מה נולד לו בן אחרי שנולדו שתי אחיותיו. עוד מספרים ששאלו שוב את רבי רפאל למה אין לו עוד בנים נוספים? ענה להם רבי רפאל בחיוך – "כשהלכתי לרבי עמרם ביקשתי שהקב"ה יתן לי בן וזה מה שנתן לי הקדוש ברוך הוא". את התורה למד רבי מיכאל מאביו והפך לתלמיד-חכם חשוב שהכל התפעלו מחוכמתו וענוונותו. רבי מיכאל שימש אחרי מות אביו ברבנות לצידו של רבי שאול אבן-דנאן, ראש אב בית-דין ורב ראשי למרוקו. רבי מיכאל נתמנה לסגן יו"ר בית-הדין הגבוה לערעורים, לצידו של רבי שאול אבן-דנאן, אחרי שרבי שאול אבן- ), נתמנה 1964( אן עלה לארץ-ישראל בשנת תשכ"ד ָ נ ָ ד רבי מיכאל לראש הדיינים וראש אב בית-דין ראשי למרוקו. רבי מיכאל נפטר בראש-חודש אדר שנת .)1972( תשל"ב ראו: רבי שלום בוזאגלו, מקדש מלך השלם, (תשנ"ו). נעזרתי בהקדמה שכתב רבי משה הלל זרי; רבי אורי חנניה אנקווא סאלי וחכמיה (תשס"ד). וה – ההילולא כ"ב חשוון ָ ו ָ ק ְ נ ְ עוּד א ְ ס ָ רבי מ וה זצ"ל. ָ ו ָ ק ְ נ ְ הוא אחיו של רבי מרדכי אביו של רבי רפאל א נודע בקרב קהילתו כתלמיד-חכם גדול ורב מקובל. כיהן ה נודע בקדושתו ובחסידותו, הקים ֶ ל ָ כרב ודיין בעיר ס ה וישב רוב שעות היום בישיבה, מישיבה זו ָ ל ְ ס ְ ישיבה בּ יצאו תלמידי-חכמים גדולים וביניהם רבי רפאל אנקווה. כן למדו בישיבתו, בניו רבי עמרם, רבי יוסף ובן אחיו רבי אליהו ואחרים. ), וכן 1881( עוּד נזכר באיגרת משנת התרמ"א ְ ס ָ רבי מ מוזכר הוא רבות בספר שאלות ותשובות "תועפות ראם", ובספר שאלות ותשובות "קרני-ראם", שם מזכירו רבי רבי מיכאל יששכר בר ר' רפאל אנקווה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=